Průběh objednání a sezení

  • Kontaktujte mne – nejlépe telefonicky nebo přes email a dohodneme termín prvního setkání.
  • První setkání slouží zejména k obeznámení se s Vaším problémem a zvážení dalších možných způsobů práce.
  • Pokud Vám budou navržené možnosti vyhovovat, dohodneme se na dalších sezeních. Počet konzultací závisí na Vaší potřebě a vzájemné dohodě.
  • Pokud se nemůžete na domluvené sezení dostavit (vždy jde o závaznou rezervaci termínu), je nutné to ohlásit telefonicky či přes SMS zprávu nejméně 24 hodin předem.

Naše setkání může proběhnout v Ivančicích u Brna nebo v Brně. V těchto městech sdílím prostory s dalšími odborníky.

V případě potřeby se můžeme dohodnou i na víkendovém setkání, kdy si účtuji příplatek 100 Kč k původní ceně.