Psychologické a terapeutické služby

Jaké terapeutické a psychologické služby nabízím?

 • individuální terapie
 • hypnoterapie
 • párová a rodinná terapie
 • psychologické poradenství
 • krizová intervence
 • psychologická diagnostika (inteligence, specifické poruchy učení apod.)

Klientela

 • dospělí
 • děti
 • dospívající

Příklady obtíží, se kterými ke mně lidé přicházejí

 • psychosomatické obtíže
 • komunikační obtíže
 • vztahové, rodinné, osobní problémy
 • úzkosti, strachy, neurózy, deprese, tiky aj.
 • krize - pracovní, osobní, rodinná
 • potíže s dětmi - výukové, výchovné aj.
 • sebehodnocení a sebepřijetí
 • závislosti
 • změny ve stravovacích zvyklostech
 • domácí násilí
 • psychosexuální obtíže
 • ...aj.